lv | ee | lt | en

Tapaloomad

Baltic Vianco Trading OÜ vahendab regulaarselt eri kategooria tapaloomi Eesti ja Euroopa Liidu riikide tapamajadele.

Põhikategooriad:
- Liha- ja piimatõugu veised vanuses üle 24 kuu;
- Liha- ja piimatõugu veised vanuses kuni 24 kuud;                       

Nõuded loomadele:
- peavad olema registreeritud PRIA loomaderegistris ja omama veise passi;
- peavad omama kahte kõrvamärki;
- suutma iseseisvalt kõndida ja seista;
- minimaalne eluskaal 300kg;

Hinnatingimused:
- hind sõltub rümba kvaliteedist ja kaalust;
- kvaliteet määratakse vastavalt lihakusele ja rasvasusele SEUROP-hindamissüsteemi alusel tapamajas.
- KÜSI KEHTIVAT HINNAKIRJA 

Mida teha, et meile loomi müüa:
võta ühendust ja anna teada müügisoovist
- lepime kokku aja, millal tullakse loomadele järele
 
Laadimise ajaks: 
- Paigutada müüdavad loomad nii, et neid oleks võimalikult lihtne laadida
- Loomadega kaasa antavad dokumendid:
1) looma pass
2) toiduahela teatis (looma liikumisel farmist otse Eesti tapamajja) või
eluslooma teatis (looma liikumisel farmist kogumiskeskusesse).

Teatisele märgitakse sihtkohaks Baltic Vianco Trading OÜ, Sänna küla, Rõuge vald, Võrumaa.
Ehitise number  EE24810;  vedaja nr. EE115018

- Loomade liikumine PRIAs teha Baltic Vianco Trading OÜ ’le, reg.kood. 12885498, ehitisse EE24810.

Pärast tapatulemuste saabumist:
- edastame Teile tapatulemused (kaalud, SEUROP, hinnad);
- tapatulemuste alusel koostate arve Baltic Vianco Trading OÜ-le 
- soovi korral koostame Teie eest arve ise
- Teie poolt esitatud arve tasume hiljemalt kümne päeva jooksul